Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse

Välkommen till Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse med uppgift att främja vetenskaplig undervisning och forskning om sjukdomar hos hund. Forskningsresultaten leder till ökad kunskap om och förbättrad hälsa hos våra hundar, samt förbättrade undervisningsmetoder inom veterinärmedicinsk utbildning.