Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse


Stiftelsen 1984 – 2023
Läs om historien, projekten
och intressanta personer i
minnesskriften över de första 40 åren.

Välkommen till Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse med uppgift att främja vetenskaplig undervisning och forskning om sjukdomar hos hund. Forskningsresultaten leder till ökad kunskap om och förbättrad hälsa hos våra hundar, samt förbättrade undervisningsmetoder inom veterinärmedicinsk utbildning.