2021

Av ansökningar inom ordinarie utlysning (december 2021) beviljades tre projekt anslag om sammanlagt 452 000 kronor:

Ida Hallberg, Genetisk bakgrund till nedsatt spermakvalitet hos hund.

Karin Kriström, Taurinkoncentrationer hos cocker spaniel med och utan dilaterad kardiomyopati.

Katja Höglund, Förbättrad diagnostik av binjuretumörer hos hundar med ny metod.

Under 2021 beslöt styrelsen om en extra utlysning med sista ansökningsdag den 30 september. Av sju ansökningar beviljades fyra projekt medel om sammanlagt 215 000 SEK:

Inger Lilliehöök, Urindiagnostik för att påvisa njurtubuliskada hos hund.

Johanna Holmberg, Värdet av att använda videokaplen ALICAM® för att utvärdera hundar med kronisk enteropati.

Eva Axnér, Förbättrad undervisning i smådjursreproduktion med hjälp av en undervisningsmodell.

Margareta Ramström, Förändringar i glykanmönster under hundens dräktighet.