2022

Under 2022 beslöt styrelsen om en extra utlysning med sista ansökningsdag den 1 juni. Tre projekt beviljades anslag om sammanlagt 303 900 SEK.

Henrik Rönnberg, Fecalt calprotectin i hund med inflammation och cancer, en biomarkör för att öka djurvälfärd och individualisera behandling.

Cecilia Rohdin, Förekomst av anti-GFAP autoantikroppar hos mops med och utan kronisk progrenienerande thorakolumbal myelopati.

Bodil Ström Holst, Är tidig äggstockssvikt en orsak till fruktsamhetsproblem hos berner sennen.