2022

Under 2022 beslöt styrelsen om en extra utlysning med sista ansökningsdag den 1 juni. Tre projekt beviljades anslag om sammanlagt 303 900 SEK.

Henrik Rönnberg, Fecalt calprotectin i hund med inflammation och cancer, en biomarkör för att öka djurvälfärd och individualisera behandling.

Cecilia Rohdin, Förekomst av anti-GFAP autoantikroppar hos mops med och utan kronisk progrenienerande thorakolumbal myelopati.

Bodil Ström Holst, Är tidig äggstockssvikt en orsak till fruktsamhetsproblem hos berner sennen.

Från ordinarie utlysning i december 2022 beviljades ytterligare fyra ansökningar anslag om sammanlagt 837 000 SEK.

Tuva Holt Jahr, Behandling av sjukdom i främre korsband hos små hundar.

Kerstin Lindblad-Toh, Identifiering av genetiska riskfaktorer degenerativ myelopati.

Nathalie Kiessling, Persistent Atrial standstil hos bouvier de Flandres.

Eva Axnér, Utvärdering av mikrobiotan i livmoder och placenta i relation till valphälsa.