2023

Av ansökningar inom ordinarie utlysning (december 2023) beviljades tre nya projekt anslag om sammanlagt 436 000 kronor, samt ytterligare drygt 200 000 SEK som tidigare reserverats för pågående projekt år 2 och 3.

Emma Strage, Livsfarliga provsvar – EDTA-kontamination i hundserum.

Lena Pelander, Subklinisk bakteriuri hos hund .

Suvi Mäkelainen, Genetiska orsaker till ärftliga näthinnesjukdomar hos hund.