2008

År 2008 anslogs 200.000 kronor till tre forskningsprojekt.

Katja Höglund, Sofia Hanås, Jens Häggström, SLU samt Anna Tidholm, Albano Djursjukhus.
Projekt: Utvärdering av hjärtmuskelfunktion hos hund med vävnadsdopplerteknik

Camilla Björkman, SLU
Projekt: Uppbyggnad av ett kliniskt träningscentrum för veterinärmedicin och djursjukvård

Annika Bergström, SLU
Projekt: Bakterieresistens hos kirurgiskt behandlade hundar vid universitetssjukhuset