2009

År 2009 anslogs 400.000 kronor till fyra forskningsprojekt.

Alexandra Vilén, Regiondjursjukhuset i Helsingborg
Projekt: Förekomst av bakterier i synovial vätska hos hundar med artrit. 

Gunilla Trowald-Wigh, Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala
Projekt: Meticillinresistenta stafylokocker i smådjurssjukvården 

Ragnvi Hagman, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala 
Projekt: Utrustning till Kliniskt Tränings Center (KTC), SLU, för studentträning av kirurgisk kastration av hundar. 

Helene Hamlin Hansson, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala 
Projekt: Provsamling och analyser avseende ”Tollarsjuka” hos hund.