2010

År 2010 anslogs 400.000 kronor till fem forskningsprojekt.

Ragnvi Hagman, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala 
Projekt: Identifiering av inflammatoriska markörer som kan ha betydelse för tidig diagnos av sepsis hos hundar. 

Odd Höglund, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala 
Projekt: Mätning av kirurgisk stress hos hund – optimering av kirurgiska tekniker och smärtlindring. 

Karl-Erik Johansson, Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala 
Projekt: Vidareutveckling av databasen vetbakt med speciell inriktning på hundens bakterier. 

Patricio Rivera, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala 
Projekt: Genetiska riskfaktorer för utveckling av juvertumörer hos hund. 

Abhirami Ratnakumar, Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala Universitet 
Projekt: Identifiering av genetiska variationer som påverkar mottagligheten av diabetes hos hundar.