2012

År 2012 anslogs 345.000 kronor till fyra forskningsprojekt.

Josefin Söder, Inst för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala 
Projekt: Hull och hälsa hos Hund 

Gunilla Trowald-Wigh, Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala 
Projekt: Multiresistens hos Escherichia coli och Klebsiella spp hos hund. 

Ragnvi Hagman, Inst för kliniska vetenskaper, SLU Uppsala 
Projekt: Identifiering av inflammatoriska markörer som kan ha betydelse för tidig diagnos av sepsis hos hundar. 

Ingrid Ljungvall, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala 
Projekt: Uttryck av kardiella gener och proteomik hos hundar med kronisk hjärtklaffsdegeneration.