2013

År 2013 anslogs 190.000 kronor till två forskningsprojekt.

Josefin Söder, Inst. för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala 
Projekt: Hull och hälsa hos Hund (år 2) 

Staffan Eriksson, Inst för Anatomi, Fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala Projekt: Utveckling av en ELISA metod för bestämning av serum thymidinkinas hos hundar med maligna sjukdomar