2014

År 2014 anslogs 354.718 kronor till fem forskningsprojekt.

Josefin Söder, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala 
Projekt: Hull och hälsa hos hund (år 3) 

Staffan Eriksson, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala 
Projekt: Klinisk validering av TK1 ELISA metod för bestämning av serum thymidinkinas hos hundar med maligna sjukdomar 

Lisbeth Høier Olsen, Department of Veterinary Disease Biology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen 
Projekt: Serotonin and metabolic 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in urine from dogs with myxomatous mitral valve disease 

Torkel Falk, Department of Veterinary Disease Biology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen 
Projekt: Samband mellan EKG-förändringar och myokardiella histologiska förändringar hos hundar med myxomatös klaffsjukdom 

Odd Höglund, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala 
Projekt: Kromogranin A som diagnostisk biomarkör för feokromocytom hos hund