2015

År 2015 anslogs 248.000 kronor till fyra forskningsprojekt.

Mia Nilsson, Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg 
Projekt: Postoperativt sonografiskt utseende av abdomen efter kastraktion av tikar med livmoderinflammation 

Lisbeth Høier Olsen, Department of Veterinary Disease Biology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen 
Projekt: Samband mellan EKG-förändringar och myokardiella histologiska förändringar hos hundar med myxomatös klaffsjukdom 

Ragnvi Hagman, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala 
Projekt: Carprofen som postoperativ smärtlindring till tikar efter kejsarsnitt 

Sara Wernersson, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala 
Projekt: CXCL5 som en möjlig markör för blodförgiftning (sepsis) hos hundar