2016

År 2016 anslogs 200.600 kronor till tre forskningsprojekt.

Daniel Bergman, Institutionen för kliniska vetenskaper, Enheten för klinisk kemi, SLU, Uppsala 
Projekt: Heterofila antikroppar hos hund: en riskfaktor för felaktiga diagnoser och behandlingar 

Lena Pelander, Institutionen för kliniska vetenskaper, Enheten för hund, katt och andra smådjur, SLU, Uppsala 
Projekt: FGF-23 och C-reaktivt protein för tidig diagnostik samt prognos avseende kronisk njursjukdom hos hund 

Sara Wernersson, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala 
Projekt: KC-like/CXCL5 som en möjlig markör för blodförgiftning (sepsis) hos hundar