2018

Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning och undervisning. År 2018 anslogs 655.705 kr till fem forskningsprojekt.

Sara Wernersson, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala
Projekt: KC-like som en möjlig markör för sepsis hos hundar med pyometra

Heidi Nielsen, Blå Stjärnans Djursjukhus, Göteborg
Projekt: Förbättrad behandling och bättre förståelse av diabetes mellitus hos hundar

Josefin Hultman, NMBU, Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, smådyrklinikken, Oslo
Projekt: Ny neurologisk sjukdom hos Greyhound i Norden

Karin Kriström, Institutionen för kliniska vetenskaper, smådjursmedicin, SLU, Uppsala
Projekt: Taurinkoncentrationer hos Cocker Spaniels med och utan dilaterad kardiomyopati

Cecilia Rohdin, Universitetsdjursjukhuset, smådjurskliniken, SLU, Uppsala
Projekt: Genetiska riskfaktorer involverade i utvecklandet av kroniskt progredierande thorakolumbal myelopati på mops