2019

Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning och undervisning.
År 2019 anslogs 185 000 kr till två forskningsprojekt.

Eva Skiöldebrand, projektet Pre- och postoperativa nivåer av blod-gaser, serotonin (5-HT) och nerve growth factor (NGF) i relation till en funktionell ”brachycephalic airway obstruction syndrome” (BOAS) gradering hos brakycefala hundar.

Bodil Ström Holst, pilotstudie Fruktsamhet hos hanhundar av rasen berner sennen.