2020

Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning och undervisning. 
År 2020 anslogs 419 500 kr till fyra forskningsprojekt.

Johanna Holmberg Värdet av att använda videokapseln ALICAM® för att utvärdera hundar med kronisk enteropati.

Malin Nilsson Analys av antinukleära antikroppar och cytokiner hos Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Maria Reimann Polymorfismer och trombocytaggregation hos hundar med mitralisklaffdegeneration.

Desiree Ferrari Preanestetisk behandling med pimobendan till hundar med mixomatös klaffsjukdom – en pilotstudie.