Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR i dagligt tal, samt lagen om elektronisk kommunikation. GDPR är förkortning av General Data Protection Regulation, en europeisk förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Ändamål
Personuppgifterna lagras och behandlas i detta system för att administrera ansökningar. Ansökningarna administreras av handläggare och kan också komma att lämnas ut till externa utvärderare.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. 


Personuppgiftsansvarig
Thure F och Karin Forsbergs stiftelse.


Vilka uppgifter behandlas?
De uppgifter som behandlas är de uppgifter som anges i ansökningar om anslag från stiftelsen. 


Lagringstid
Personuppgifter i avslagna ansökningar sparas i tre år. Personuppgifter i beviljade ansökningar sparas i minst tio år.

Rättning av uppgifter
Privatperson har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Begäran görs hos personuppgiftsansvarig.

Registerutdrag
Privatperson har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som behandlas. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran görs hos personuppgiftsansvarig (se ovan).

Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.